Liiketoiminnan etiikka

Okmetic noudattaa liiketoiminnassaan seuraavia eettisiä periaatteita:

  • Liiketoimintapäätösten ja kaupankäyntitapojen läpinäkyvyys ja eettinen kestävyys
  • Sitoutuminen ylläpidettävän ja välitettävän informaation todenmukaisuuteen
  • Luottamuksellista tietoa käsitellään niin, että luottamuksellisuus säilyy
  • Immateriaalioikeuksia kunnioitetaan
  • Sitoutuminen konfliktimetallien käyttökieltoon
  • Rekisteritietojen säännöstenmukainen suojaaminen

Okmeticin henkilöstöllä on oikeus ottaa liiketoiminnan etiikkaan liittyvät huolenaiheensa esille halutessaan nimettömänä ja ilman pelkoa tähän liittyvistä kosto- tai rangaistustoimenpiteistä. Myös muilla sidosryhmillä on sama oikeus.