Vastuu henkilöstöstä

Okmetic kehittää henkilöstönsä työhyvinvointia pitkäjänteisesti. Työhyvinvointi on sekä strateginen kehityskohde että strategian toimeenpanon mahdollistaja. Olemme määritelleet tavoitealueet työhyvinvoinnin edistämiseksi, ja niihin panostetaan suunnitelmallisesti.

Tavoitteenamme on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön osaaminen on tärkein kilpailutekijämme globaalissa toimintaympäristössä.

Okmeticin yhteistyö henkilöstön edustajien kanssa on säännöllistä. Yhteistyömalleja kehitetään toimintaympäristön kehittyessä. Yhteistoiminnan muodoille on erilaisia vaatimuksia eri maissa. Okmetic ottaa huomioon kunkin maan kulttuuriin ja normistoon perustuvat vaatimukset henkilöstötyössään. Suomessa työlainsäädäntö ja työehtosopimusten normitus on monia muita maita laajempaa. Henkilöstötyöllä ja yhteistoimintamalleilla on pisimmät perinteet Vantaan toimipisteessä.