Vastuu työturvallisuudesta ja terveydestä

Okmeticin tavoitteena on nolla työtapaturmaa. Toimipisteissä työsuojelun vastuut on määritelty selkeästi. Työturvallisuuskoulutus kuuluu jokaisen työntekijän perehdytysohjelmaan.

Okmetic on määritellyt toimintansa riskejä ja varautunut hätätilanteisiin. Yhteistoimintaa paikallisen palo- ja pelastustoimen kanssa harjoitellaan säännöllisesti.

Henkilöstönsä työterveyspalveluita Okmetic tukee merkittävällä panoksella. Okmetic tarjoaa tilat henkilöstöruokailuun ja tukee henkilöstöruokailua paikallisten toimintavaatimusten mukaisesti. Okmetic myös järjestää henkilöstölleen toimintakohteen vaatimusten mukaiset sosiaalitilat.