Yhteiskuntavastuuraportti 2019

Okmetic on valinnut yhteiskuntavastuullisen toimintansa ohjeistoksi The Responsible Business Alliancen (RBA), aikaisemmin the Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), Code of Conductin.

Yhteiskuntavastuupolitiikan osa-alueet ovat vastuu henkilöstöstä, vastuu työturvallisuudesta ja terveydestä, ympäristöpolitiikka, liiketoiminnan etiikka ja johtamisjärjestelmä.