5S tuo järjestytystä Okmeticilla

5S Okmeticilla

Okmetic on jo vuosien ajan pyrkinyt edistämään koko organisaation toiminnassa 5S:n periaatteita: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuken eli suomeksi käännettynä lajittelu, järjestäminen, puhdistaminen, systematisointi ja sitoutuminen.

Tuotteidemme ja toimintamme laatu on keskeinen kilpailutekijämme. Laatu ei kuitenkaan ole pelkästään teknologiaa, koneita ja prosesseja, vaan inhimilliset tekijät vaikuttavat olennaisesti niin työn kuin tuotteiden laatuun. Tämän vuoksi 5S on valittu Okmeticilla olennaiseksi menetelmäksi vakioidun työn systematisoinnissa ja virheiden estossa.

5S on ennen kaikkea keino vähentää inhimillisiä virheitä ja tehostaa yrityksen toimintaa. Sen avulla edesautetaan turvallista ja laadukasta työn tekemistä.

5S ei koske pelkästään tuotantoa vaan koko toimitusketjua. 5S:n avulla saadaan aikaiseksi tehokas, tuottava, laadukas sekä turvallinen työympäristö ja poistetaan toimintojen hukkaa.

Tavoitteenamme on erittäin siisti ja järjestelmällinen työpaikka, jossa poikkeamat ja huonot toimintatavat tulevat helposti ilmi. Visuaalinen johtaminen, joka on yksi 5S:n ajureista, tukee työn tekemistä ja ohjaa henkilökuntaamme prosessien eri vaiheiden läpi.

5S:llä on merkittävä vaikutus työssä viihtyvyyteen ja työpaikan kulttuuriin. Henkilöstön kouluttamisen avulla pyrimme mahdollistamaan jatkuvan kehittämisen ja oppimisen kulttuurin voimistumista. Toistemme kunnioitus, osallistuttaminen ja oppiminen ovat meillä 5S:n ytimessä.