Okmeticilla hyödynnetään myös tekoälyä laatutyökaluna

Tekoäly Okmeticilla

Keräämme piikiekkotuotannossamme jatkuvasti valtavia määriä dataa, jota hyödynnämme laadunhallinnassa ja prosessien kehittämisessä. Tekoälyn avulla saamme datasta entistä enemmän irti.

Hyödynnämme tuotannosta keräämäämme dataa laatupoikkeamien havaitsemiseen ja prosessien kehittämiseen. Ensin meidän täytyy kuitenkin jalostaa se prosessiseurannoiksi, mittaristoiksi ja muilla tavoin hyödynnettävään muotoon. Tuotannosta kerättävästä tilastollisesta monimuuttujadatasta saamme apua tuotannon optimointiin.

Tekoälyn kehitys avaa uusia mahdollisuuksia datan hyödyntämiseen.

Tekoälyn tarjoamia uusia datan hyödyntämistapoja ovat muun muassa virhekuvioiden tunnistaminen ja kytkeminen prosessidiagnostiikkaan sekä ennakoiva laiteongelmien havainnointi reaaliaikaisen laitteilta kerättävän datan avulla.

Tällä hetkellä hyödynnämme tekoälyä ja koneoppimista prosessikontrollien kehittämiseen osana Intelligence reliability 4.0 (iRel40) -hanketta. Näin saamme kiinni sellaisia ongelmia, jotka muuten päätyisivät asiakkaille.