Okmeticin asiakastukipäällikkö Petri Santalasta SEMI-MEMS & Sensors Industry Group Hall of Famen jäsen

Okmeticin asiakastukipäällikkö Petri Santala on nimitetty puolijohdealan järjestö SEMI-MEMS & Sensors Industry Group Hall of Famen jäseneksi, sillä hänen työllään on ollut merkittävä vaikutus SEMI MSIG-yhteisölle. Hall of Famen tehtävänä on kiittää toimialan ajatusjohtajia inspiroivasta työstään, jota missio, tarkoitus ja omistautuminen ohjaavat ja joiden työ vie tätä toimialaa eteenpäin.

Santala on ollut aktiivisesti mukana SEMI MSIG:n työssä vuosia jakaen asiantuntemustaan piipohjaisista materiaaleista sekä MEMS-valmistajien tarpeista. Hänen panoksensa on ollut merkittävä mm. SEMI Manufacturing Working Groupin piipohjaisten substraattien (alustakiekkojen) standardointityössä, millä pyritään lisäämään alan tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Hän on osallistunut kolmen eri standardin laatimistyöhön: MEMS Substrates, DRIE evaluation ja MEMS Manufacturing Readiness. Hän on myös auttanut työstämään SEMI MI 41 Standardia: Specification of Silicon-On-Insulator for Power Device/ICs.  

Okmetic haluaa onnitella Petri Santalaa tästä upeasta tunnustuksesta.